Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Cwestiynau Cyffredin

Mae’r ap ar gael ar Google Play Store a’r App Store drwy chwilio am ‘Apollo Teaching’.

Mae’r llwyfan ysgolion ar gael yma.

Gallwch gofrestru drwy lenwi’r ffurflen hon (dolen i’r ffurflen ymuno â ni), neu wneud apwyntiad drwy ffonio ein Desg Gymorth a fydd yn eich trosglwyddo i’ch swyddfa leol. Gallwch ffonio Desg Gymorth Apollo ar 08000 622122.

 • Athrawon cyflenwi
 • Cymorth Dysgu (Cynorthwywyr Addysgu)
 • Goruchwylwyr Cyflenwi
 • Goruchwylwyr Arholiadau
 • Staff Gweinyddol
 • Gofalwyr

Gall apwyntiad cofrestru bara rhwng 30 munud ac awr. Mewn gwirionedd, mae’n dibynnu ar faint o gwestiynau sydd gennych a faint rydych eisoes yn ei wybod am Apollo.

Byddwn yn ceisio rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych yn cyflenwi o ddydd i ddydd, gallwch ddisgwyl galwad unrhyw amser o 7am.

Os oes gennych bryderon neu sylwadau i ni, anfonwch e-bost at angela@apolloteaching.com.

Edrychwch ar y ddolen hon i gael rhagor o wybodaeth am y rheoliadau gweithwyr asiantaeth a gyflwynwyd ym mis Hydref 2011.  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32121/11-949-agency-workers-regulations-guidance.pdf

Os nad yw eich ap yn gweithio mwyach, ffoniwch Ddesg Gymorth Apollo ar 08000 622122.

Os ydych wedi anghofio eich manylion mewngofnodi, ffoniwch Ddesg Gymorth Apollo ar 08000 622122.

Os ffoniwch ein Desg Gymorth ar 08000 622122, bydd y staff yn fodlon helpu.

 • CV – gan sicrhau bod gennych hanes cyflogaeth llawn heb ddim bylchau.
 • 2 brawf adnabod – Pasbort, tystysgrif geni, trwydded yrru.
 • 2 brawf cyfeiriad – Cyfriflen banc/bil cyfleustod dyddiedig yn y 3 mis diwethaf.
 • Dogfennau eraill – P45, datganiad treth gyngor/morgais dyddiedig yn y 12 mis diwethaf.
 • Manylion 3 chanolwr – Rhaid i’r manylion fod ar gyfer eich swyddi/tiwtor diweddaraf (Rhaid bod yn broffesiynol)
 • Gwiriad heddlu tramor – Os ydych wedi byw neu weithio y tu allan i’r DU ers 18 oed.
 • Gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) – Gallwch gael gwiriad gan y DBS drwy wefan GOV.UK.
 • Ffurf uchaf dogfennau cymwysterau

Mae’n amrywio, gan ddibynnu ar statws eich dogfennau. Gall fod yn gwpl o ddyddiau, ond gall fod yn gwpl o wythnosau os oes angen i chi brosesu gwiriad DBS newydd.

Rydym yn credu y dylai eich amser gael ei dreulio yn yr ystafell ddosbarth, nid llenwi ffurflenni. Am y rheswm hwnnw, bydd eich oriau’n cael eu cofnodi ar ein porth ar-lein y gallwch ei weld ar unrhyw adeg drwy fewngofnodi ar ein gwefan.

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top