Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Gwerthoedd Cymunedol

Yng Ngwasanaethau Addysgu Apollo, rydym wrth ein boddau’n cymryd rhan mewn prosiectau sy’n bwysig i’n cymunedau lleol.

Elusennau

Rydym yn falch o gymryd rhan mewn digwyddiadau amrywiol i godi arian bob blwyddyn academaidd, ac yn gwneud ein gorau i gefnogi sefydliadau elusennol lleol a chenedlaethol.

Dyma restr o rai o’r elusennau ac unigolion rydym wedi helpu i godi arian iddynt yn ystod blwyddyn academaidd 2017-2018:

  • Canolfan Ganser Felindre
  • Achub y Plant
  • Plant mewn Angen
  • Y Geidiaid

Rhoi yn ôl

Yng Ngwasanaethau Addysgu Apollo, mae ein hysgolion yn bwysig i ni ac mae eu disgyblion yn bwysig i ni. Fel arwydd o ddiolch am ymddiried ynom i ddarparu staff cyflenwi o safon i’ch ysgol, rydym yn cynnig sesiynau untro unigryw i’n hysgolion gyda'r nod o geisio gwella sgiliau meddal eich disgyblion.

Gweler ein sesiynau cymunedol >

Ymwybyddiaeth Ofalgar

Yn benodol i ddisgyblion blwyddyn 10 ac 11 sy’n paratoi i sefyll arholiadau, mae ein sesiwn Ymwybyddiaeth Ofalgar 3 awr yn trafod strategaethau a thechnegau ar gyfer ymdopi â straen. Mae’r sesiwn hon yn berffaith ar gyfer helpu i ddarparu ffyrdd i fyfyrwyr ganolbwyntio a thawelu eu meddyliau.

Gwaith Tîm 

Cynhelir ein sesiwn Gwaith Tîm gan Lloyd Ashley, un o sêr rygbi’r Gweilch ac mae’n cyfuno gweithgareddau damcaniaethol ac ymarferol. Fel rhan o’r sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn dysgu pwysigrwydd gwaith tîm. Mae’r sesiwn hon yn annog myfyrwyr i gymryd mwy o ran mewn gweithgareddau chwaraeon, ac yn trafod y buddion o fod yn rhan o dîm chwaraeon.

Grymuso Menywod

Dan arweiniad Faith Olding, ein Rheolwr Gyfarwyddwr, bydd y sesiwn hon yn annog meddwl yn entrepreneuraidd ac yn trafod rôl menywod mewn busnes. Faith yw’r grym y tu ôl i Wasanaethau Addysgu Apollo a’i lwyddiant. O’i ddechreuadau diymhongar mewn garej hyd at fod yn asiantaeth recriwtio arobryn ledled y wlad, mae Apollo wedi mynd o nerth i nerth. Mae ‘Grymuso Menywod’ yn sesiwn gynhwysol sy’n ceisio annog menywod o bob cefndir i gyrraedd eu potensial llawn.

Eich Cefnogi Chi

Mae ein hymgynghorwyr wrth eu boddau’n cael eu gwahodd i’r digwyddiadau sy’n bwysig i chi. O ffeiriau haf i ddiwrnodau chwaraeon, cofiwch y byddwn bob amser yn ceisio estyn help llaw pryd bynnag y bo’n bosibl.

Dros y flwyddyn academaidd ddiwethaf, mae ein hymgynghorwyr wedi dyfarnu twrnameintiau pêl-droed, cefnogi seremonïau cyflawniadau diwedd blwyddyn a gwylio pantomeimiau ysgol. Rydym bob amser yn fodlon helpu ac wrth ein boddau’n clywed am yr hyn rydych wedi bod yn ei wneud.

Newyddion Cymunedol

Taith Feicio Arfordir y Gorllewin Will ar gyfer Gofal Canser Felindre

19th December 2018

Mae Will Rees-Hole, ein rheolwr yng Nghaerdydd, newydd gwblhau taith feicio 600km ar hyd arfordir Califfornia er budd Gofal Canser […]

Read More

Senedd Myfyrwyr Ysgol Gyfun Cynffig Hydref 2018

19th December 2018

Mae’r cyngor myfyrwyr neu’r senedd myfyrwyr yn gyfle gwych i fyfyrwyr ddysgu am sut i roi newid ar waith. Bob […]

Read More

Plant mewn Angen 2018

19th December 2018

Mae Plant mewn Angen yn ddigwyddiad mawr yn amserlen y rhan fwyaf o’n hysgolion, ac mae’n ddigwyddiad mawr i Apollo […]

Read More

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top