Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Gwerthoedd Cymunedol

Yng Ngwasanaethau Addysgu Apollo, rydym wrth ein boddau’n cymryd rhan mewn prosiectau sy’n bwysig i’n cymunedau lleol.

Elusennau

Rydym yn falch o gymryd rhan mewn digwyddiadau amrywiol i godi arian bob blwyddyn academaidd, ac yn gwneud ein gorau i gefnogi sefydliadau elusennol lleol a chenedlaethol.

Dyma restr o rai o’r elusennau ac unigolion rydym wedi helpu i godi arian iddynt yn ystod blwyddyn academaidd 2017-2018:

  • Canolfan Ganser Felindre
  • Achub y Plant
  • Plant mewn Angen
  • Y Geidiaid

Rhoi yn ôl

Yng Ngwasanaethau Addysgu Apollo, mae ein hysgolion yn bwysig i ni ac mae eu disgyblion yn bwysig i ni. Fel arwydd o ddiolch am ymddiried ynom i ddarparu staff cyflenwi o safon i’ch ysgol, rydym yn cynnig sesiynau untro unigryw i’n hysgolion gyda'r nod o geisio gwella sgiliau meddal eich disgyblion.

Gweler ein sesiynau cymunedol >

Ymwybyddiaeth Ofalgar

Yn benodol i ddisgyblion blwyddyn 10 ac 11 sy’n paratoi i sefyll arholiadau, mae ein sesiwn Ymwybyddiaeth Ofalgar 3 awr yn trafod strategaethau a thechnegau ar gyfer ymdopi â straen. Mae’r sesiwn hon yn berffaith ar gyfer helpu i ddarparu ffyrdd i fyfyrwyr ganolbwyntio a thawelu eu meddyliau.

Gwaith Tîm 

Cynhelir ein sesiwn Gwaith Tîm gan Lloyd Ashley, un o sêr rygbi’r Gweilch ac mae’n cyfuno gweithgareddau damcaniaethol ac ymarferol. Fel rhan o’r sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn dysgu pwysigrwydd gwaith tîm. Mae’r sesiwn hon yn annog myfyrwyr i gymryd mwy o ran mewn gweithgareddau chwaraeon, ac yn trafod y buddion o fod yn rhan o dîm chwaraeon.

Grymuso Menywod

Dan arweiniad Faith Olding, ein Rheolwr Gyfarwyddwr, bydd y sesiwn hon yn annog meddwl yn entrepreneuraidd ac yn trafod rôl menywod mewn busnes. Faith yw’r grym y tu ôl i Wasanaethau Addysgu Apollo a’i lwyddiant. O’i ddechreuadau diymhongar mewn garej hyd at fod yn asiantaeth recriwtio arobryn ledled y wlad, mae Apollo wedi mynd o nerth i nerth. Mae ‘Grymuso Menywod’ yn sesiwn gynhwysol sy’n ceisio annog menywod o bob cefndir i gyrraedd eu potensial llawn.

Eich Cefnogi Chi

Mae ein hymgynghorwyr wrth eu boddau’n cael eu gwahodd i’r digwyddiadau sy’n bwysig i chi. O ffeiriau haf i ddiwrnodau chwaraeon, cofiwch y byddwn bob amser yn ceisio estyn help llaw pryd bynnag y bo’n bosibl.

Dros y flwyddyn academaidd ddiwethaf, mae ein hymgynghorwyr wedi dyfarnu twrnameintiau pêl-droed, cefnogi seremonïau cyflawniadau diwedd blwyddyn a gwylio pantomeimiau ysgol. Rydym bob amser yn fodlon helpu ac wrth ein boddau’n clywed am yr hyn rydych wedi bod yn ei wneud.

Newyddion Cymunedol

Noson Gwobrau Cyflawnwr Ifanc Bridge FM 2019

29th November 2019

Addysgu Apollo y Gwobrau Cyflawnwr Ifanc yr wythnos diwethaf a dyna noson oedd hi! Roedd clywed yr holl straeon ysbrydoledig […]

Read More

Cystadleuaeth Nadolig Apollo 2019

12th November 2019

Dyma’r amser mwyaf rhyfeddol o’r flwyddyn … … ac amser hyfryd i fod yn greadigol! Eleni rydym yn gofyn i […]

Read More

Taith Feicio Arfordir y Gorllewin Will ar gyfer Gofal Canser Felindre

19th December 2018

Mae Will Rees-Hole, ein rheolwr yng Nghaerdydd, newydd gwblhau taith feicio 600km ar hyd arfordir Califfornia er budd Gofal Canser […]

Read More

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top