Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Ynghylch Gwasanaethau Addysgu Apollo

Mae Gwasanaethau Addysgu Apollo yn ymrwymedig i wella ansawdd gwasanaethau addysgu cyflenwi ym mhob rhan o’r DU.

Ein Cefndir

Sefydlwyd Gwasanaethau Addysgu Apollo yn 2006 gan athrawes brofiadol ac ymgynghorydd recriwtio a welodd anghenion newidiol ysgolion o ran caffael staff addysgu dros dro. Credwn yn gryf y dylai athrawon cyflenwi allu darparu gwasanaeth nad yw'n atal ansawdd yr addysgu mae disgyblion yn ei fwynhau ac y mae ysgolion yn ei ddisgwyl.

Apollo Logo white on red
news-1

Ein Gwerthoedd

Mae diogelu plant yn ganolog i bopeth a wnawn.
Mae holl staff Gwasanaethau Addysgu Apollo yn cael cyfres o wiriadau cydymffurfio er mwyn sicrhau eu bod yn cyrraedd y safonau llym fel y nodir gan yr Adran Addysg. Mae ein llwyfan ar-lein yn galluogi ysgolion i weld y gwiriadau a wnaed yn erbyn pob aelod o staff ar unrhyw adeg. Mae'r llwyfan recriwtio wedi'i gynllunio i roi tawelwch meddwl llwyr i chi.

Ein Cymuned

Yng Ngwasanaethau Addysgu Apollo rydym yn gwerthfawrogi ein cymunedau lleol ac yn gwneud ein gorau i gefnogi cymaint o achosion teilwng ag y gallwn bob blwyddyn.

O sesiynau codi arian i elusennau i bencampwriaethau athletau rydym am gyfrannu at y digwyddiadau a'r sefydliadau sy'n bwysig i'n hysgolion a'n staff.

Rydym am roi yn ôl i'r ysgolion sy'n ymddiried ynom i ddarparu staff cyflenwi o ansawdd uchel i'w disgyblion. I'r perwyl hwnnw, mae'n bleser gennym lansio sesiynau am ddim, unigryw a chynhwysol ar gyfer ein hysgolion sy'n cwmpasu ymwybyddiaeth ofalgar a gwaith tîm.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi cefnogi elusennau cenedlaethol a lleol, gwobrau cymunedol, digwyddiadau sy'n benodol i ysgolion a digwyddiadau codi arian ar gyfer unigolion. Edrychwch ar ein tudalen Gwerthoedd Cymunedol i gael rhagor o wybodaeth.

Ygol Bro Tawe.

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top