Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Ysgol Brynteg

“Rydym wedi bod yn defnyddio Apollo ers i’r cwmni ddechrau ac nid ydym wedi cael problem erioed. Mae’r ymgynghorwyr yn swyddfa Pen-y-bont ar Ogwr bob amser yn gyfeillgar ac yn gymwynasgar, ac mae’r staff cyflenwi a gawn gan Apollo o safon uchel. Rydym yn edrych ymlaen at weld sut y bydd Apollo yn datblygu drwy gyflwyno’r ap!”

Lawrlwythwch ein llyfryn

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top