Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Uwch-swyddog Gweinyddol, Ysgol Heronsbridge

“Rydym wedi defnyddio Gwasanaethau Addysgu Apollo ers dros 10 mlynedd ac yn fwyfwy aml dros y 2 flynedd diwethaf. Rwyf bob amser wedi meddwl bod y staff yn broffesiynol, yn gwrtais ac yn gymwynasgar iawn ar bob adeg. Maent yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid a staff addysgu a staff cymorth o safon uchel sy’n gallu diwallu ein holl anghenion. Mae’r holl staff sy’n cael eu lleoli yn yr ysgol bob amser wedi ymddwyn mewn modd proffesiynol ac ymgartrefu’n dda â’r myfyrwyr a’r staff. Mae’r adborth a gafwyd gan ddosbarthiadau bob amser wedi bod yn gadarnhaol ac, mewn llawer o achosion, mae’r ysgol wedi recriwtio’r staff asiantaeth.

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top