Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Rheolwr Busnes Ysgol, Ysgol Maes Ebbw

“Roeddwn am ddiolch i Apollo a Marc Williams yn arbennig am y gwasanaeth effeithlon mae’r ysgol wedi’i gael dros y blynyddoedd diwethaf. Rydych wedi darparu staff cyflenwi da iawn i ni sydd wedi dod i’r ysgol yn rheolaidd a meithrin perthnasoedd da â’n staff a’n myfyrwyr. Mae parhad yn bwysig iawn i ddisgyblion ag anghenion addysgol arbennig. Yn ddiweddar, rydym wedi cael y cyfle i gyflogi rhai o’ch staff ar ôl iddynt weithio yn yr ysgol am gyfnod sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf.

Rhan fawr o angen yr ysgol yw i staff gael eu darparu ar fyr rybudd ac rydych wedi gallu darparu hyn yn gampus, sydd wedi bod yn ddefnyddiol iawn wrth redeg yr ysgol. Mae hefyd yn ddefnyddiol eich bod yn ymweld â ni unwaith neu ddwywaith y tymor, sy’n rhoi’r cyfle i ni drafod ein gofynion.

Daliwch ati gyda’r gwaith da ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda’ch asiantaeth eto eleni.”

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top