Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Cydlynydd Cyflenwi, Ysgol Gyfun Treforys

“Mae Ysgol Gyfun Treforys wedi gweithio gyda Gwasanaethau Addysgu Apollo ers nifer o flynyddoedd erbyn hyn a gallwn ddweud yn galonnog bod y gwasanaeth y mae’n ei ddarparu’n ddibynadwy, yn hygyrch ac y gellir ymddiried ynddo. Mae’n bwysig i’n hysgol ein bod yn cael staff o safon uchel ac mae Apollo yn gallu darparu hyn i ni hyd yn oed ar fyr rybudd a darparu staff addysgu pynciau penodol hyd yn oed ar gais. Mae’r gwasanaeth y mae cangen Abertawe’n ei ddarparu’n broffesiynol ar bob adeg a byddem yn argymell Gwasanaethau Addysgu Apollo i ysgolion a staff.”

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top