Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Abertawe

Manylion Swyddfa

Mae Apollo Abertawe yn gallu cynnig lleol, gwaith hyblyg ar gyfer athrawon, cynorthwywyr addysgu, goruchwyliwr cyflenwi, goruchwylwyr arholiadau a staff cymorth. Mae Apollo Abertawe yn cwmpasu'r meysydd Port Talbot, Castell-nedd, Abertawe, Llanelli, Caerfyrddin.

Apollo Abertawe
Ystafell 18, Tŷ Henley,
Canolfan Busnes Aztec
Ffordd y Frenhines
Fforestfach
SA5 4DJ

01792 585 855 | tristan@apolloteaching.com

Abertawe

Apollo Abertawe
Ystafell 18, Tŷ Henley,
Canolfan Busnes Aztec
Ffordd y Frenhines
Fforestfach
SA5 4DJ

Cysylltwch â ni

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top