Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Newyddion a Blog

Cynghorion Gorau ar Aros yn Ddiogel yn yr Haul!

16th July 2019

Yn yr Haf rydym i gyd wrth ein boddau i fod allan yn y tywydd prydferth, yn chwarae yn y […]

Read More

Cwricwlwm Drafft Newydd i Gymru

27th June 2019

Ydych chi wedi rhoi eich adborth ar ddrafft y cwricwlwm newydd i Gymru? Gallwch gael mynediad i’r drafft cwricwlwm newydd […]

Read More

Cariad yr Haf

27th June 2019

Mae gwyliau’r haf yn prysur agosáu a chyda hynny mae diwrnodau llawn hufen ia, picnic a thraethau … mae’n syfrdanol, […]

Read More

Twrnamaint Pêl-droed Rhyng-Ysgolion Apollo Abertawe 2019

6th June 2019

Llongyfarchiadau i’n enillwyr, Ysgol Gynradd Abbey! Ar 16 Mai 2019 cawsom ddiwrnod gwych yn Nhwrnamaint Pêl-droed Rhyng-Ysgolion Abertawe Apollo. Mae’r […]

Read More

Beth ddylwn i ei wisgo i weithio mewn ysgol?

17th May 2019

Yma yn Apollo Teaching Services nid oes gennym god gwisg ar gyfer staff i fynd i mewn i ysgolion. Rydym […]

Read More

Gwobrau Cyn-filwyr Cymru

8th May 2019

Rydym yn hynod falch iawn o’n Lauraine Mulholland sy’n rownd derfynol Model Rôl y Flwyddyn ’yng Ngwobrau Cyn-filwyr Cymru 2019! […]

Read More

Lansio Stori Sydyn yng Nghymru 2019

8th May 2019
,

Mae Stori Sydyn yng Nghymru yn gyfres o lyfrau sy’n ceisio annog pawb i godi llyfr a dechrau darllen. Bellach […]

Read More

Hwyl y Pasg!

9th April 2019

Mae’r Pasg o amgylch y gornel, ac mae gennym syniadau gwych i gadw’r plant yn brysur dros y gwyliau – […]

Read More

Diwrnod Rhyngweithiol Diogel 2019

5th February 2019
Read More

Dydd Santes Dwynwen Hapus!

25th January 2019

Heddiw yw Dydd santes dwynwen, Cymru fersiwn ei hun o’r dydd Sant Ffolant! P’un a ydych chi’n byw yng Nghymru […]

Read More

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top