Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Hyfforddiant Senedd Ieuenctid

Ar dydd Llun 7 Hydref, aeth Charlotte a Bradley i Ysgol Gyfun Cynffig i gynnal sesiwn ar gyfer Senedd yr […]

Read More

Dod yn Ddraig

Ar dydd Llun 14eg Hydref, gweithredodd Nathan fel ‘draig’ yn Ysgol Uwchradd Gatholig St Richard Gwyn yn Barri ar gyfer […]

Read More

Croeso Nol!

Wel, mae mis Medi yma ac mae eisoes yn teimlo fel petai’r Haf fisoedd yn ôl! Gobeithio i chi gyd […]

Read More

Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2019

Roeddem yn falch iawn o gyrraedd y rownd derfynol yng Ngwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr nos Wener, ar gyfer […]

Read More

Cynghorion Gorau ar Aros yn Ddiogel yn yr Haul!

Yn yr Haf rydym i gyd wrth ein boddau i fod allan yn y tywydd prydferth, yn chwarae yn y […]

Read More

Cwricwlwm Drafft Newydd i Gymru

Ydych chi wedi rhoi eich adborth ar ddrafft y cwricwlwm newydd i Gymru? Gallwch gael mynediad i’r drafft cwricwlwm newydd […]

Read More

Cariad yr Haf

Mae gwyliau’r haf yn prysur agosáu a chyda hynny mae diwrnodau llawn hufen ia, picnic a thraethau … mae’n syfrdanol, […]

Read More

Twrnamaint Pêl-droed Rhyng-Ysgolion Apollo Abertawe 2019

Llongyfarchiadau i’n enillwyr, Ysgol Gynradd Abbey! Ar 16 Mai 2019 cawsom ddiwrnod gwych yn Nhwrnamaint Pêl-droed Rhyng-Ysgolion Abertawe Apollo. Mae’r […]

Read More

Beth ddylwn i ei wisgo i weithio mewn ysgol?

Yma yn Apollo Teaching Services nid oes gennym god gwisg ar gyfer staff i fynd i mewn i ysgolion. Rydym […]

Read More

Gwobrau Cyn-filwyr Cymru

Rydym yn hynod falch iawn o’n Lauraine Mulholland sy’n rownd derfynol Model Rôl y Flwyddyn ’yng Ngwobrau Cyn-filwyr Cymru 2019! […]

Read More

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top