Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Diwrnod Rhyngweithiol Diogel 2019

Read More

Dydd Santes Dwynwen Hapus!

Heddiw yw Dydd santes dwynwen, Cymru fersiwn ei hun o’r dydd Sant Ffolant! P’un a ydych chi’n byw yng Nghymru […]

Read More

Taith Feicio Arfordir y Gorllewin Will ar gyfer Gofal Canser Felindre

Mae Will Rees-Hole, ein rheolwr yng Nghaerdydd, newydd gwblhau taith feicio 600km ar hyd arfordir Califfornia er budd Gofal Canser […]

Read More

Senedd Myfyrwyr Ysgol Gyfun Cynffig Hydref 2018

Mae’r cyngor myfyrwyr neu’r senedd myfyrwyr yn gyfle gwych i fyfyrwyr ddysgu am sut i roi newid ar waith. Bob […]

Read More

Plant mewn Angen 2018

Mae Plant mewn Angen yn ddigwyddiad mawr yn amserlen y rhan fwyaf o’n hysgolion, ac mae’n ddigwyddiad mawr i Apollo […]

Read More

Mae Gwasanaethau Addysgu Apollo wedi cael ardystiad Hanfodion Seiber a Mwy

Mae’n bleser mawr gennym ddweud bod Gwasanaethau Addysgu Apollo wedi cael ardystiad Hanfodion Seiber a Mwy. Ar adeg pan fo […]

Read More

Gwobrau Entrepreneuriaid Prydain Fawr 2018 NatWest

Rydym wrth ein boddau’n dweud bod Faith Olding a Lee Powell wedi ennill Gwobr Tîm Entrepreneuriaid y Flwyddyn yng Ngwobrau […]

Read More

Gwobrau Twf Busnes 2019

Mae Gwasanaethau Addysgu Apollo wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer TRI chategori yng Ngwobrau Twf Busnes 2019. Rydym wedi […]

Read More

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top