Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Diwrnod Siwmper y Nadolig 2019

,

Does dim byd mwy Nadoligaidd na gwisgo gweuwaith wedi’i orchuddio â choed Nadolig, dynion eira a chlychau – a dyna’n […]

Read More

Noson Gwobrau Cyflawnwr Ifanc Bridge FM 2019

,

Addysgu Apollo y Gwobrau Cyflawnwr Ifanc yr wythnos diwethaf a dyna noson oedd hi! Roedd clywed yr holl straeon ysbrydoledig […]

Read More

Cystadleuaeth Nadolig Apollo 2019

,

Dyma’r amser mwyaf rhyfeddol o’r flwyddyn … … ac amser hyfryd i fod yn greadigol! Eleni rydym yn gofyn i […]

Read More

Hyfforddiant Senedd Ieuenctid

Ar dydd Llun 7 Hydref, aeth Charlotte a Bradley i Ysgol Gyfun Cynffig i gynnal sesiwn ar gyfer Senedd yr […]

Read More

Dod yn Ddraig

Ar dydd Llun 14eg Hydref, gweithredodd Nathan fel ‘draig’ yn Ysgol Uwchradd Gatholig St Richard Gwyn yn Barri ar gyfer […]

Read More

Croeso Nol!

Wel, mae mis Medi yma ac mae eisoes yn teimlo fel petai’r Haf fisoedd yn ôl! Gobeithio i chi gyd […]

Read More

Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2019

Roeddem yn falch iawn o gyrraedd y rownd derfynol yng Ngwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr nos Wener, ar gyfer […]

Read More

Cynghorion Gorau ar Aros yn Ddiogel yn yr Haul!

Yn yr Haf rydym i gyd wrth ein boddau i fod allan yn y tywydd prydferth, yn chwarae yn y […]

Read More

Cwricwlwm Drafft Newydd i Gymru

Ydych chi wedi rhoi eich adborth ar ddrafft y cwricwlwm newydd i Gymru? Gallwch gael mynediad i’r drafft cwricwlwm newydd […]

Read More

Cariad yr Haf

Mae gwyliau’r haf yn prysur agosáu a chyda hynny mae diwrnodau llawn hufen ia, picnic a thraethau … mae’n syfrdanol, […]

Read More

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top