Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Cynghorion Gorau ar Aros yn Ddiogel yn yr Haul!

Yn yr Haf rydym i gyd wrth ein boddau i fod allan yn y tywydd prydferth, yn chwarae yn y […]

Read More

Cwricwlwm Drafft Newydd i Gymru

Ydych chi wedi rhoi eich adborth ar ddrafft y cwricwlwm newydd i Gymru? Gallwch gael mynediad i’r drafft cwricwlwm newydd […]

Read More

Cariad yr Haf

Mae gwyliau’r haf yn prysur agosáu a chyda hynny mae diwrnodau llawn hufen ia, picnic a thraethau … mae’n syfrdanol, […]

Read More

Twrnamaint Pêl-droed Rhyng-Ysgolion Apollo Abertawe 2019

Llongyfarchiadau i’n enillwyr, Ysgol Gynradd Abbey! Ar 16 Mai 2019 cawsom ddiwrnod gwych yn Nhwrnamaint Pêl-droed Rhyng-Ysgolion Abertawe Apollo. Mae’r […]

Read More

Beth ddylwn i ei wisgo i weithio mewn ysgol?

Yma yn Apollo Teaching Services nid oes gennym god gwisg ar gyfer staff i fynd i mewn i ysgolion. Rydym […]

Read More

Gwobrau Cyn-filwyr Cymru

Rydym yn hynod falch iawn o’n Lauraine Mulholland sy’n rownd derfynol Model Rôl y Flwyddyn ’yng Ngwobrau Cyn-filwyr Cymru 2019! […]

Read More

Lansio Stori Sydyn yng Nghymru 2019

,

Mae Stori Sydyn yng Nghymru yn gyfres o lyfrau sy’n ceisio annog pawb i godi llyfr a dechrau darllen. Bellach […]

Read More

Hwyl y Pasg!

Mae’r Pasg o amgylch y gornel, ac mae gennym syniadau gwych i gadw’r plant yn brysur dros y gwyliau – […]

Read More

Diwrnod Rhyngweithiol Diogel 2019

Read More

Dydd Santes Dwynwen Hapus!

Heddiw yw Dydd santes dwynwen, Cymru fersiwn ei hun o’r dydd Sant Ffolant! P’un a ydych chi’n byw yng Nghymru […]

Read More

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top