Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Sophie Howe

Lansio Stori Sydyn yng Nghymru 2019

8th May 2019
,

Mae Stori Sydyn yng Nghymru yn gyfres o lyfrau sy’n ceisio annog pawb i godi llyfr a dechrau darllen. Bellach […]

Read More

Hwyl y Pasg!

9th April 2019

Mae’r Pasg o amgylch y gornel, ac mae gennym syniadau gwych i gadw’r plant yn brysur dros y gwyliau – […]

Read More

Diwrnod Rhyngweithiol Diogel 2019

5th February 2019
Read More

Dydd Santes Dwynwen Hapus!

25th January 2019

Heddiw yw Dydd santes dwynwen, Cymru fersiwn ei hun o’r dydd Sant Ffolant! P’un a ydych chi’n byw yng Nghymru […]

Read More

Taith Feicio Arfordir y Gorllewin Will ar gyfer Gofal Canser Felindre

19th December 2018

Mae Will Rees-Hole, ein rheolwr yng Nghaerdydd, newydd gwblhau taith feicio 600km ar hyd arfordir Califfornia er budd Gofal Canser […]

Read More

Senedd Myfyrwyr Ysgol Gyfun Cynffig Hydref 2018

19th December 2018

Mae’r cyngor myfyrwyr neu’r senedd myfyrwyr yn gyfle gwych i fyfyrwyr ddysgu am sut i roi newid ar waith. Bob […]

Read More

Plant mewn Angen 2018

19th December 2018

Mae Plant mewn Angen yn ddigwyddiad mawr yn amserlen y rhan fwyaf o’n hysgolion, ac mae’n ddigwyddiad mawr i Apollo […]

Read More

Mae Gwasanaethau Addysgu Apollo wedi cael ardystiad Hanfodion Seiber a Mwy

19th December 2018

Mae’n bleser mawr gennym ddweud bod Gwasanaethau Addysgu Apollo wedi cael ardystiad Hanfodion Seiber a Mwy. Ar adeg pan fo […]

Read More

Gwobrau Entrepreneuriaid Prydain Fawr 2018 NatWest

19th December 2018

Rydym wrth ein boddau’n dweud bod Faith Olding a Lee Powell wedi ennill Gwobr Tîm Entrepreneuriaid y Flwyddyn yng Ngwobrau […]

Read More

Gwobrau Twf Busnes 2019

19th December 2018

Mae Gwasanaethau Addysgu Apollo wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer TRI chategori yng Ngwobrau Twf Busnes 2019. Rydym wedi […]

Read More

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top