Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Yng Ngwasanaethau Addysgu Apollo, rydym yn hwyluso gweithio ym maes cyflenwi...

Rydym yn cynnig gwaith cyflenwi tymor byr, o ddydd i ddydd a thymor hir

Rydym yn cynnig gwaith i:

  • Athrawon
  • Cymorth Dysgu (Cynorthwywyr Addysgu)
  • Goruchwylwyr cyflenwi
  • Goruchwylwyr arholiadau
  • Goruchwylwyr amser cinio

Gadewch i Wasanaethau Addysgu Apollo helpu i wneud eich bywyd gwaith yn haws.

Llwyfan Addysgu Apollo

Beth yw hwn?

Nod yr ap newydd yw prif-ffrydio’r broses neilltuo a’ch helpu i gadw golwg ar lle mae angen i chi fod a phryd.

Beth mae’n ei wneud?

Gallwch ddefnyddio’r calendr i bennu eich argaeledd ar unrhyw adeg, a lle bynnag yr ydych.

Gall ysgolion gysylltu â chi’n uniongyrchol drwy’r ap i ofyn i chi weithio, gan olygu y gallwch ffurfio perthnasoedd agosach â’r ysgolion rydych yn gweithio iddynt.

Mae opsiwn hyd yn oed i ysgolion anfon gwybodaeth ychwanegol atoch mewn neges. Er enghraifft, os oes angen i chi fynd i weld Mr Roberts pan gyrhaeddwch, byddwch yn gwybod lle i ddod o hyd iddo!

Dim taflenni amser?

Nid ydym erioed wedi gofyn am daflenni amser yng Ngwasanaethau Addysgu Apollo, ac ni fyddwn byth yn gwneud hynny. Yn lle hynny, byddwch yn gallu gweld pryd y trefnwyd i chi weithio yn ystod y flwyddyn academaidd bresennol drwy ap Apollo.

Mae diogelu plant yn ganolog i bopeth a wnawn.

Mae holl staff Gwasanaethau Addysgu Apollo yn mynd drwy wiriadau cydymffurfio trwyadl cyn dod yn weithredol ar ein system a chael eu neilltuo i ysgolion.

Y gwiriadau rydym yn eu cynnal ar ein holl aelodau staff yw:

Rhestr Wahardd Plant
Gwiriad Gweithlu Addysg
Rhestr 99
Gwiriad DBS

Cyfleoedd

Rydym am i’n staff deimlo eu bod wedi’u gwerthfawrogi.

Yng Ngwasanaethau Addysgu Apollo, rydym yn cynnig sesiynau datblygiad proffesiynol parhaus sy’n rhoi’r cyfle i chi hogi a gwella eich sgiliau.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein cyfleoedd hyfforddiant sydd ar y gweill yma.

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top