Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Diwrnod Siwmper y Nadolig 2019

Does dim byd mwy Nadoligaidd na gwisgo gweuwaith wedi’i orchuddio â choed Nadolig, dynion eira a chlychau – a dyna’n union pam rydyn ni’n caru cymryd rhan yn Niwrnod Siwmper y Nadolig!


Mae Siwmper y Nadolig gan Achub y Plant yn codi arian hanfodol i helpu plant ledled y byd.

Yng Ngwasanaethau Addysgu Apollo, gwnaethom ni i gyd fwynhau cymryd rhan yn y diwrnod ddydd Gwener 13 Rhagfyr a chodi dros £ 50! Ni allem adael iddo basio heb rannu rhai lluniau o’n tîm gwych gyda chi.

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top