Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Cystadleuaeth Nadolig Apollo 2019

Dyma’r amser mwyaf rhyfeddol o’r flwyddyn …


… ac amser hyfryd i fod yn greadigol!


Eleni rydym yn gofyn i blant ddylunio bauble gwych sy’n sicr o ledaenu hwyl y Nadolig!

Mae’r gystadleuaeth yn agored i bob plentyn ysgol gynradd, a bydd dylunydd y bauble buddugol yn ennill bwndel o grefftau a danteithion Nadolig i’w mwynhau cyn gwyliau’r Nadolig!

Rydyn ni’n gwybod pa mor brysur y gall ysgolion ei gael cyn y gwyliau gyda chyngherddau Nadolig, dramâu a’r cyffro Nadolig na ellir ei osgoi yn ymledu trwy’r ystafelloedd dosbarth, felly rydyn ni am drin un dosbarth lwcus i wers hamddenol a llawn hwyl. Byddwn yn darparu digon o grefftau a gweithgareddau i gadw’r dosbarth cyfan yn brysur – ynghyd â rhai syrpréis Nadoligaidd!


Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Iau 5ed Rhagfyr 2019.

I gystadlu, cysylltwch â’ch swyddfa Apollo leol, neu anfonwch neges atom ar Facebook a gofynnwch am boster a thempled cystadleuaeth Nadolig.

Ni allwn aros i weld eich syniadau!

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top