Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Dod yn Ddraig

Ar dydd Llun 14eg Hydref, gweithredodd Nathan fel ‘draig’ yn Ysgol Uwchradd Gatholig St Richard Gwyn yn Barri ar gyfer eu digwyddiad yn arddull Dragon’s Den’, lle cyflwynodd myfyrwyr eu syniadau i banel o ddreigiau i geisio sicrhau buddsoddiad.

Roedd Gwasanaethau Addysgu Apollo yn un o sawl busnes a wahoddwyd i fynychu’r digwyddiad ddydd Llun ac roeddem wrth ein boddau!

Roedd y cysyniad gwych yn annog myfyrwyr i gyflwyno syniadau am anrhegion i’r Dreigiau. Bydd yr anrhegion yn cael eu gwerthu yn Ffair Nadolig yr ysgol ar y 4ydd o Ragfyr, a bydd y myfyrwyr yn cystadlu i wneud yr elw mwyaf. Gwnaeth gwreiddioldeb a dychymyg y syniadau a gyflwynwyd argraff fawr ar Nathan, a oedd yn cynnwys gwydr win a globau eira ymhlith syniadau crefftus eraill.

Roedd yn wych cwrdd â chymaint o entrepreneuriaid ifanc a gallwn bendant ddisgwyl pethau mawr ganddyn nhw yn y dyfodol os yw eu syniadau busnes anhygoel yn unrhyw beth i fynd heibio!

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top