Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Cwricwlwm Drafft Newydd i Gymru

Ydych chi wedi rhoi eich adborth ar ddrafft y cwricwlwm newydd i Gymru?

Gallwch gael mynediad i’r drafft cwricwlwm newydd yma.

os nad ydych chi eisoes, byddem yn eich cynghori’n gryf i edrych ar y cwricwlwm drafft newydd a rhoi eich barn CHI ar gymaint neu gyn lleied ag y dymunwch. Mae’r drafft ar agor ar gyfer adborth tan ddydd Gwener 19eg Gorffennaf 2019, felly peidiwch â cholli’ch cyfle i gael eich clywed!

Mae’r cwricwlwm newydd yn newid mawr i’r system Addysg yng Nghymru, a chredwn ei bod yn hanfodol bwysig bod yr holl athrawon, staff cymorth, rhieni ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn Addysg yn deall beth fydd hyn yn ei olygu i fyfyrwyr yng Nghymru.

Mae manylion am sut mae Addysg yng Nghymru yn newid yma.

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top