Lansio Stori Sydyn yng Nghymru 2019

Mae Stori Sydyn yng Nghymru yn gyfres o lyfrau sy’n ceisio annog pawb i godi llyfr a dechrau darllen.

Bellach yn ei 13eg blwyddyn, mae dros 101 o deitlau Stori Sydyn, ac mae 48 o’r rhain yn Gymraeg. Mae’r llyfrau byr, miniog a diddorol hyn yn addas i bob darllenydd ac maent yn ffordd wych o fynd yn ôl mewn cariad â llyfrau.

Agorodd Kirsty Williams AC, y lansiad yn yr Eglwys Norwyaidd ym Mae Caerdydd brynhawn ddoe, a siaradodd ochr yn ochr ag awduron a sêr chwaraeon yn y llyfrau. Roedd y lansiad yn ddathliad gwych o ddarllen, ac yn ffordd wych o gyflwyno’r 4 teitl newydd ar gyfer 2019.

Mae teitlau eleni yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau o gerddoriaeth i ffermio, a buddugoliaethau a nodau chwaraeon.

Gelwir y llyfrau Saesneg yn ‘Music to Make Friends By’ a ysgrifennwyd gan Hayley Long, ac ‘Reset Your Goals’ gan Jos Andrews.

Y teitlau Cymreig yw ‘Wil ac Aeron’ gan Heulwen Davies a ‘Gol Y Goliau A Dagrau Stori Tash Harding’ gan Dylan Ebeneezer.

Mae’r llyfrau hyn ar gael am £ 1 yr un, neu gellir eu benthyg o’r llyfrgell.

Hoffem wir annog ein darllenwyr, ysgolion a staff i edrych ar y prosiect Stori Sydyn, ac os oes gennych chi ddarllenwyr gwrthiannol yn eich cartref, nodwch nhw i gyfeiriad y llyfrau gwych hyn! O dan 100 tudalen yr un, maen nhw’n siŵr o ddal eu sylw.

Matthew Jones, Will Rees-Hole, Colin Jackson
Colin Jackson, Mica Moore, Nathan Stephens, Jos Andrews, 
Wil Hendreseifion, Matthew Jones, Hayley Long and Anna Hursey.