Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Lansio Stori Sydyn yng Nghymru 2019

Mae Stori Sydyn yng Nghymru yn gyfres o lyfrau sy’n ceisio annog pawb i godi llyfr a dechrau darllen.

Bellach yn ei 13eg blwyddyn, mae dros 101 o deitlau Stori Sydyn, ac mae 48 o’r rhain yn Gymraeg. Mae’r llyfrau byr, miniog a diddorol hyn yn addas i bob darllenydd ac maent yn ffordd wych o fynd yn ôl mewn cariad â llyfrau.

Agorodd Kirsty Williams AC, y lansiad yn yr Eglwys Norwyaidd ym Mae Caerdydd brynhawn ddoe, a siaradodd ochr yn ochr ag awduron a sêr chwaraeon yn y llyfrau. Roedd y lansiad yn ddathliad gwych o ddarllen, ac yn ffordd wych o gyflwyno’r 4 teitl newydd ar gyfer 2019.

Mae teitlau eleni yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau o gerddoriaeth i ffermio, a buddugoliaethau a nodau chwaraeon.

Gelwir y llyfrau Saesneg yn ‘Music to Make Friends By’ a ysgrifennwyd gan Hayley Long, ac ‘Reset Your Goals’ gan Jos Andrews.

Y teitlau Cymreig yw ‘Wil ac Aeron’ gan Heulwen Davies a ‘Gol Y Goliau A Dagrau Stori Tash Harding’ gan Dylan Ebeneezer.

Mae’r llyfrau hyn ar gael am £ 1 yr un, neu gellir eu benthyg o’r llyfrgell.

Hoffem wir annog ein darllenwyr, ysgolion a staff i edrych ar y prosiect Stori Sydyn, ac os oes gennych chi ddarllenwyr gwrthiannol yn eich cartref, nodwch nhw i gyfeiriad y llyfrau gwych hyn! O dan 100 tudalen yr un, maen nhw’n siŵr o ddal eu sylw.

Matthew Jones, Will Rees-Hole, Colin Jackson
Colin Jackson, Mica Moore, Nathan Stephens, Jos Andrews, 
Wil Hendreseifion, Matthew Jones, Hayley Long and Anna Hursey.

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top