Gwobrau Cyn-filwyr Cymru

Rydym yn hynod falch iawn o’n Lauraine Mulholland sy’n rownd derfynol Model Rôl y Flwyddyn ’yng Ngwobrau Cyn-filwyr Cymru 2019!

Mae Lauraine yn aelod gwerthfawr iawn o dîm Gwasanaethau Addysgu Apollo. Hoffem ddymuno pob lwc iddi yn y wobr hon, a byddwn yn ei chefnogi drwy’r amser.