Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Gwobrau Cyn-filwyr Cymru

Rydym yn hynod falch iawn o’n Lauraine Mulholland sy’n rownd derfynol Model Rôl y Flwyddyn ’yng Ngwobrau Cyn-filwyr Cymru 2019!

Mae Lauraine yn aelod gwerthfawr iawn o dîm Gwasanaethau Addysgu Apollo. Hoffem ddymuno pob lwc iddi yn y wobr hon, a byddwn yn ei chefnogi drwy’r amser.

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top