Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Taith Feicio Arfordir y Gorllewin Will ar gyfer Gofal Canser Felindre

Mae Will Rees-Hole, ein rheolwr yng Nghaerdydd, newydd gwblhau taith feicio 600km ar hyd arfordir Califfornia er budd Gofal Canser Felindre. Mae’r elusen hon yn arbennig o bwysig i Will a Faith, Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Addysgu Apollo.

Cymerodd y daith gyfan wythnos, gan gynnwys 5 diwrnod llawn o feicio am hyd at 10 awr y diwrnod! Roedd y beicio’n galed, ond yn hynod wobrwyol. Llwyddodd Will yn bersonol i godi £12,000 at Felindre ac, at ei gilydd, cododd y beicwyr hanner miliwn o bunnau at yr elusen benigamp hon.

Mae pawb yng Ngwasanaethau Addysgu Apollo yn hynod falch o gyflawniad Will, a hoffem ei longyfarch ef a’r tîm cyfan o feicwyr!

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top