Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Senedd Myfyrwyr Ysgol Gyfun Cynffig Hydref 2018

Mae’r cyngor myfyrwyr neu’r senedd myfyrwyr yn gyfle gwych i fyfyrwyr ddysgu am sut i roi newid ar waith. Bob blwyddyn, gwahoddir Gwasanaethau Addysgu Apollo i Ysgol Gyfun Cynffig i siarad am y senedd myfyrwyr newydd ei hethol.

Charlotte o gangen Pen-y-bont ar Ogwr Apollo arweiniodd y sesiwn eleni a ganolbwyntiodd ar dechnegau perswadiol a cheisio darbwyllo eu cyfoedion i ddewis eu syniad. Y cynsail oedd bod gwers newydd sbon yn cael ei chyflwyno fel rhan o amserlen eu hysgol. Gallai’r wers hon fod yn ymwneud ag unrhyw beth o gwbl – o flasu teisennau i chwarae gemau cyfrifiadurol, neu hyd yn oed sesiwn rhif a chwarae – ond roedd yn rhaid i’r myfyrwyr feddwl am resymau perswadiol ynghylch pam y dylai eu gwers ddamcaniaethol gael ei dewis fel yr enillydd.

Cyflwynwyd y sesiwn i 76 o fyfyrwyr mewn 2 sesiwn wahanol.

Hoffem ddymuno pob lwc i aelodau newydd y senedd myfyrwyr gyda’u blwyddyn yn y swydd!

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top