Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Mae Gwasanaethau Addysgu Apollo wedi cael ardystiad Hanfodion Seiber a Mwy

Mae’n bleser mawr gennym ddweud bod Gwasanaethau Addysgu Apollo wedi cael ardystiad Hanfodion Seiber a Mwy.

Ar adeg pan fo bron pob gweithgaredd dyddiol yn digwydd ar-lein, rydym am i chi wybod ein bod o ddifrif ynghylch diogelwch ein systemau. Mae cael ardystiad Hanfodion Seiber a Mwy yn gyflawniad rydym yn ymfalchïo ynddo. Dyma pam:

Beth ydyw?

Mae ardystiad Hanfodion Seiber a Mwy yn sicrhau ein bod wedi ein diogelu rhag y mwyafrif helaeth o ymosodiadau seiber cyffredin.

Pwy sy’n cymeradwyo’r achrediad?

Mae ein diogelwch seiber wedi’i ddilysu gan gorff ardystio annibynnol. Mae Hanfodion Seiber yn gynllun a gefnogir gan y llywodraeth.

Beth mae’n ei olygu?

Yn y bôn, mae’n golygu ein bod yn cloi ein drysau i ymosodiadau seiber.

Pam ydym yn dweud wrthych?

Rydym am i chi wybod mor bwysig yw diogelwch yr holl ddata rydym yn eu cadw. Yng Ngwasanaethau Addysgu Apollo, mae gennym 2 Swyddog GDPR cymwys ac rydym yn diweddaru ac yn adnewyddu ein polisïau’n barhaus. Mae Hanfodion Seiber yn ffordd arall i ni roi gwybod i chi faint rydym yn gwerthfawrogi ein staff a’n cleientiaid.

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top