Gwasanaethau Dysgu Apollo
Ffoniwch: 08000 622122

Gwobrau Entrepreneuriaid Prydain Fawr 2018 NatWest

Rydym wrth ein boddau’n dweud bod Faith Olding a Lee Powell wedi ennill Gwobr Tîm Entrepreneuriaid y Flwyddyn yng Ngwobrau Entrepreneuriaid Prydain Fawr NatWest ar gyfer Cymru a De-orllewin Lloegr.

Cynhaliwyd y seremoni wobrau yng Ngwesty a Sba Mercure Holland House ddydd Iau 22 Tachwedd 2018.

 

Gyda’r gwobrau’n cael ychydig llai na 3,000 o geisiadau, mae ennill yn gyflawniad anhygoel i Wasanaethau Addysgu Apollo. Mae’r categori Tîm Entrepreneuriaid y Flwyddyn yn cydnabod y gwaith caled y mae pob aelod o Wasanaethau Addysgu Apollo yn ei gyfrannu at y cwmni, ac mae’n dangos ymroddiad Faith a Lee i Apollo.

Hoffai Faith a Lee ddiolch yn fawr i Angela Painter, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Gwasanaethau Addysgu Apollo, am ei gwaith diflino yn ei swydd fel Cyfarwyddwr Gweithrediadau, ond hefyd am goladu’r wybodaeth sy’n galluogi Apollo i ddathlu’r cyflawniad rhyfeddol o ennill y wobr hon. Heb ymroddiad Angela i Apollo, ni fyddai Gwasanaethau Addysgu Apollo yn gallu dathlu llwyddiant penigamp arall!

Roedd beirniaid y gwobrau’n cynnwys sefydlwyr rhai o fusnesau mwyaf llwyddiannus Prydain Fawr, ac roedd safon y cynigion yn anhygoel o uchel. Mae enillwyr blaenorol Gwobrau Entrepreneuriaid Prydain Fawr NatWest wedi cynnwys Spectrum Collections, Tangle Teezer a Brewdog.

Roedd Gwasanaethau Addysgu Apollo yn wynebu cystadleuaeth anodd, gan gynnwys ‘Systemagic Ltd.’, ‘Rin Hamburgh & Co’, a ‘Hang Fire Southern Kitchen’ yn y rhestr fer ar gyfer y categori Tîm Entrepreneuriaid y Flwyddyn. Roedd yr holl fusnesau’n deilwng iawn o’u safle ar y rhestr fer, a hoffem longyfarch y busnesau a gyrhaeddodd y rhestr fer ym mhob categori.
Roedd y noson ei hun yn wych.

Cafwyd areithiau diddan ac addysgiadol iawn gan Darren Pirie, Pennaeth Datblygu Entrepreneuriaid yn NatWest a Francesca James, sefydlwr Gwobrau Entrepreneuriaid Prydain Fawr i ddechrau’r noson ac roedd yn hyfryd clywed gan gynifer o entrepreneuriaid gwirioneddol yn ystod y noson. Roedd y gwobrau’n ddathliad gwirioneddol.

I gael rhagor o wybodaeth am enillwyr y gwobrau, edrychwch yma.

 

 

 

 

"Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon"

Scroll to Top