Gwasanaethau Addysgu Apollo

Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon

Ni yw un o brif asiantaethau addysgu achrededig y DU. Mae gennym ethos clir iawn:

  • Diogelu disgyblion
  • Darparu athrawon a staff cymorth o ansawdd uchel
  • Sicrhau parhad o ran addysg

Athrawon

A ydych yn athro/athrawes neu gynorthwyydd addysgu â phrofiad sy'n awyddus i weithio oriau hyblyg ar hyn o bryd? Rydym yn ymrwymedig i ddod o hyd i waith lleol i bobl leol. Darllenwch am sut rydym yn helpu ein hathrawon a'n cynorthwywyr addysgu i ddod o hyd i ysgolion.

Darllen rhagor...

Ysgolion

Nid oes unrhyw ddwy ysgol na dau athro/dwy athrawes yr un peth, ac felly, darperir ar gyfer pob swydd wag cyflenwi pob ysgol yn unol â gofynion unigol yr ysgol. Dysgwch sut rydym yn helpu ysgolion i ddod o hyd i athrawon a chynorthwywyr addysgu.

Darllen rhagor...

Faith-Angela-Lee

Croeso i Wasanaethau Addysgu Apollo!

Mae Gwasanaethau Addysgu Apollo yn asiantaeth addysgu sydd wedi'i hachredu i safon Aur y Cydffederasiwn Recriwtio a Chyflogaeth (REC) sy'n darparu staff cyflenwi o ansawdd uchel i sefydliadau addysgol ledled Cymru a Lloegr. Yng Ngwasanaethau Addysgu Apollo mae ein hethos yn glir:

  • Diogelu disgyblion
  • Darparu athrawon o ansawdd uchel
  • Sicrhau parhad o ran addysg

Archwiliwch ein gwefan i gael gwybod rhagor am ein cyfleoedd, ein gwasanaethau a'n gwerthoedd.

A ydych yn chwilio am athrawon cyflenwi neu staff dros dro drwy fframwaith Gwasanaeth Masnachol y Goron?

08000 622122

CCS_WHITE_Supplier_AW

Y Ffeithiau.

0

Nifer y diwrnodau y darparwyd gwasanaeth cyflenwi mewn ysgolion gan Apollo yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf.

0%

Canran y diwrnodau y gall Apollo ddarparu gwasanaeth cyflenwi pan geir cais gan ysgol.

0

Nifer yr aelodau staff sydd wedi cofrestru gydag Apollo.

Gwerthoedd Cymunedol

Taith Feicio Arfordir y Gorllewin Will ar gyfer Gofal Canser Felindre

Mae Will Rees-Hole, ein rheolwr yng Nghaerdydd, newydd gwblhau taith feicio 600km ar hyd arfordir ...

Senedd Myfyrwyr Ysgol Gyfun Cynffig Hydref 2018

Mae’r cyngor myfyrwyr neu’r senedd myfyrwyr yn gyfle gwych i fyfyrwyr ddysgu am sut i ...

Plant mewn Angen 2018

Mae Plant mewn Angen yn ddigwyddiad mawr yn amserlen y rhan fwyaf o’n hysgolion, ac ...

Newyddion Diweddaraf Addysgu Apollo

Diwrnod Rhyngweithiol Diogel 2019

Dydd Santes Dwynwen Hapus!

Heddiw yw Dydd santes dwynwen, Cymru fersiwn ei hun o’r dydd Sant Ffolant! P’un a ydych chi’n byw yng Nghymru […]

Mae Gwasanaethau Addysgu Apollo wedi cael ardystiad Hanfodion Seiber a Mwy

Mae’n bleser mawr gennym ddweud bod Gwasanaethau Addysgu Apollo wedi cael ardystiad Hanfodion Seiber a Mwy. Ar adeg pan fo […]