Gwasanaethau Addysgu Apollo

Lle mae athrawon yn cwrdd ag ysgolion ac ysgolion yn cwrdd ag athrawon

Ni yw un o brif asiantaethau addysgu achrededig y DU. Mae gennym ethos clir iawn:

  • Diogelu disgyblion
  • Darparu athrawon a staff cymorth o ansawdd uchel
  • Sicrhau parhad o ran addysg

Athrawon

A ydych yn athro/athrawes neu gynorthwyydd addysgu â phrofiad sy'n awyddus i weithio oriau hyblyg ar hyn o bryd? Rydym yn ymrwymedig i ddod o hyd i waith lleol i bobl leol. Darllenwch am sut rydym yn helpu ein hathrawon a'n cynorthwywyr addysgu i ddod o hyd i ysgolion.

Darllen rhagor...

Ysgolion

Nid oes unrhyw ddwy ysgol na dau athro/dwy athrawes yr un peth, ac felly, darperir ar gyfer pob swydd wag cyflenwi pob ysgol yn unol â gofynion unigol yr ysgol. Dysgwch sut rydym yn helpu ysgolion i ddod o hyd i athrawon a chynorthwywyr addysgu.

Darllen rhagor...

Faith-Angela-Lee

Croeso i Wasanaethau Addysgu Apollo!

Mae Gwasanaethau Addysgu Apollo yn asiantaeth addysgu sydd wedi'i hachredu i safon Aur y Cydffederasiwn Recriwtio a Chyflogaeth (REC) sy'n darparu staff cyflenwi o ansawdd uchel i sefydliadau addysgol ledled Cymru a Lloegr. Yng Ngwasanaethau Addysgu Apollo mae ein hethos yn glir:

  • Diogelu disgyblion
  • Darparu athrawon o ansawdd uchel
  • Sicrhau parhad o ran addysg

Archwiliwch ein gwefan i gael gwybod rhagor am ein cyfleoedd, ein gwasanaethau a'n gwerthoedd.

A ydych yn chwilio am athrawon cyflenwi neu staff dros dro drwy fframwaith Gwasanaeth Masnachol y Goron?

08000 622122

CCS_WHITE_Supplier_AW

Y Ffeithiau.

0

Nifer y diwrnodau y darparwyd gwasanaeth cyflenwi mewn ysgolion gan Apollo yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf.

0%

Canran y diwrnodau y gall Apollo ddarparu gwasanaeth cyflenwi pan geir cais gan ysgol.

0

Nifer yr aelodau staff sydd wedi cofrestru gydag Apollo.

Gwerthoedd Cymunedol

Taith Feicio Arfordir y Gorllewin Will ar gyfer Gofal Canser Felindre

Mae Will Rees-Hole, ein rheolwr yng Nghaerdydd, newydd gwblhau taith feicio 600km ar hyd arfordir ...

Senedd Myfyrwyr Ysgol Gyfun Cynffig Hydref 2018

Mae’r cyngor myfyrwyr neu’r senedd myfyrwyr yn gyfle gwych i fyfyrwyr ddysgu am sut i ...

Plant mewn Angen 2018

Mae Plant mewn Angen yn ddigwyddiad mawr yn amserlen y rhan fwyaf o’n hysgolion, ac ...

Newyddion Diweddaraf Addysgu Apollo

Twrnamaint Pêl-droed Rhyng-Ysgolion Apollo Abertawe 2019

Llongyfarchiadau i’n enillwyr, Ysgol Gynradd Abbey! Ar 16 Mai 2019 cawsom ddiwrnod gwych yn Nhwrnamaint Pêl-droed Rhyng-Ysgolion Abertawe Apollo. Mae’r […]

Beth ddylwn i ei wisgo i weithio mewn ysgol?

Yma yn Apollo Teaching Services nid oes gennym god gwisg ar gyfer staff i fynd i mewn i ysgolion. Rydym […]

Gwobrau Cyn-filwyr Cymru

Rydym yn hynod falch iawn o’n Lauraine Mulholland sy’n rownd derfynol Model Rôl y Flwyddyn ’yng Ngwobrau Cyn-filwyr Cymru 2019! […]